EquiSound, uw gespecialiseerde paardenkliniek
Paardenkliniek

Shockwave

NIKS NIEUWS...

ESWT (Extracorporal Shock Wave Therapy) of kortweg 'Shockwave'  of Schokgolftherapie is een techniek die reeds enkele decennia beschikbaar is in de humane geneeskunde. Deze werd en wordt nog steeds gebruikt als niet-invasieve techniek ter verbrijzeling van nierstenen (lithotripsie). Tien jaar geleden werd het dé beloftevolle techniek genoemd om zowat alle problemen op te lossen... Uiteraard is ESWT van deze troon gevallen, maar specifieke indicaties blijven overeind.
Momenteel wordt dezelfde techniek succesvol gebruikt ter behandeling van orthopedische problemen zoals peesblessures en aanhechtingspathologieën van pezen (tenniselleboog, hielspoor). ESWT wordt weliswaar op veel meer plaatsen op het lichaam ingezet, maar het effect is hiervan niet altijd bewezen en de resultaten zijn niet éénduidig.

"DE KUNST VAN ESWT" is tweeledig

1/ Zoals bij alle behandelingsvormen is het een kunst de juiste techniek bij de juiste patiënt met de "juiste blessure" te kiezen. Dit wil zeggen: niet alle blessures zijn zomaar geschikt om behandeld te worden met ESWT.
2/Ook is het geen sinecure om de energie te deponeren op de juiste plaats, als je weet dat het focus maar enkele mm3 groot is. De kundigheid en echografische precisie van de operator is hierbij van primordiaal belang.
CONCLUSIE: een waardevolle techniek indien gebruikt op de juiste plaats, het juiste moment, met de juiste intensiteit, enz.

SOORTEN SHOCKWAVE-TOESTELLEN : 2 verschillende principes
Er bestaan 2 types ESWT toestellen:

1/ GEFOCUSSEERD

Toestellen die gefocuseerde schokgolven produceren, deponeren de opgewekte energie op 1 punt (=focus). Hierdoor is de energie die toegediend wordt per mm3 veel groter in vergelijking met het radiale type en is de diepte van het 'focus' naar keuze.
Dit principe is hetzelfde principe als gebruikt wordt bij niersteenverbrijzelaars.
Er zijn drie methoden om gefocusseerde schokgolven voor ESWT op te wekken. -Elektro-hydraulisch (EH): Tussen twee elektroden in een waterbad (in de behandelkop) springt een vonk over. Hierdoor verdampt het water rond de elektroden en ontstaat een gasbel. Deze gasbel zet uit en implodeert vervolgens waardoor een schokgolf ontstaat. Door middel van een elliptische spiegel worden de schokgolven gefocust. -Elektro-magnetisch (EM): Een elektrische lading wordt door een spoel in de behandelkop geleid waardoor een snel variërend magnetisch veld ontstaat. Tegenover de spoel ligt een metalen membraan met een tegengesteld magnetisch veld dat door het magnetisch veld van de spoel met grote snelheid van de spoel wordt wegbewogen. Zo ontstaan er golven in de omliggende vloeistof. Deze golven worden gefocust door middel van een akoestische lens waardoor schokgolven ontstaan. -Piëzo-elektrisch (PE): Piëzokristallen die in de met water gevulde behandelkop zijn aangebracht worden onder invloed van een elektrische spanning vervormd, waardoor een golf ontstaat in het water. De vorm van de bol zorgt ervoor dat de golven worden gefocust waardoor schokgolven ontstaan. Bij EquiSound gebruiken we dit type van ESWT.

2/ RADIAAL

Schokgolven geproduceerd door een pneumatische hamer worden radiaal uitgezonden. Dit betekent dat de intensiteit van de schok het hoogste is aan het oppervlak (de huid) en verder van de hamer steeds lager wordt. De schokgolven divergeren.
Dit type van ESWT is geschikt voor de behandeling van oppervlakkige structuren. De behandeling van diepe structuren is moeilijker omdat de schokgolven veel energie verliezen alvorens ze arriveren op "the place to be". Door sommigen wordt in vraag gesteld of dit type wel echt behoort tot de ESWT toestellen of dan wel tot de pneumatische hamers.

BIOLOGISCHE EFFECTEN van ESWT:

1/ Beïnvloeding van pijnsensatie
Een van de hypothesen is dat ESWT een pijndempend effect heeft. Zo zou ESWT leiden tot hyperstimulatie analgesie. Dit houdt in dat door overstimulatie van de behandelde plek er geen pijnsignalen meer door zouden komen naar de hersenstam.

2/ Weefselregeneratie
Een tweede hypothese is dat ESWT een positief effect heeft op weefselregeneratie door:
-toename van neovascularisatie in de pees-bot overgang.
-opwekken van groeifactoren zoals vasculo-endothelial growth factor (VEGF).
-stimuleren van de collageen productie en daarnaast afvoeren van beschadigd collageen, resulterend in een verhoogde matrix-turnover.
- stamcelmigratie en -proliferatie te beïnvloeden via mechanotransductie.
-stijging in de celpermeabiliteit.
-stimulatie van de celdeling.

           

3/ Destructie calcificaties
Een derde hypothese is dat ESWT calcificaties in de pees vernietigt. Deze hypothese sluit aan bij de werking van lithotripsie, waarbij de schokgolf (waarschijnlijk door cavitatie als gevolg van de negatieve fase) de niersteen desintegreert. Een aantal onderzoeken liet zien dat calcificaties in de schouder verdwenen met behulp van ESWT.

BIJWERKINGEN

Tijdens de ESWT behandeling kan er pijn optreden op twee plaatsen : op de behandelde plek en op de huid. Pijnsensaties op de behandelde plek als gevolg van schokgolfbehandeling zijn gerelateerd aan de schokgolfintensiteit. Hoe groter het focus, hoe meer pijn wordt ervaren. Pijn op de huid hangt af van de grootte van de lenshoek. Hoe groter de lenshoek, hoe meer de schokgolf energie verspreidt over de huid en hoe minder pijn op de huid wordt ervaren.

INDICATIES ESWT BIJ PAARDEN:

  • Aanhechtingspathologie van pezen en ligamenten
  • Degeneratieve processen in pezen en ligamenten