EquiSound, uw gespecialiseerde paardenkliniek

Neurologie

Neurologie kleine huisdieren

Neurologie is dit deel van de diergeneeskunde dat aandoeningen ter hoogte van de hersenen, het ruggenmerg, de perifere zenuwen en de spieren onderzoekt.

hersenen hond digitaal
ruggenmerg

 

Neurologische symptomen kunnen erg variëren en de aanpak van een hond of kat met neurologische problemen kan een uitdaging vormen voor elke dierenarts. Tijdens een neurologisch consult wordt het dier zeer grondig geobserveerd om het gedrag, het bewustzijn, de stand en het stappen te beoordelen. Vervolgens wordt een neurologisch onderzoek uitgevoerd waarbij nagegaan wordt of de houdingsreacties en de reflexen normaal functioneren en of er ergens pijn aanwezig is. Op die manier wordt essentiële informatie verzameld die de neuroloog in staat stelt om te bepalen of uw dier een neurologisch probleem heeft, waar het probleem precies gelokaliseerd is en vaak wordt ook informatie verkregen over de prognose. Dit alles gebeurt op het wakkere dier.

reflex-hamer
oftalmoscoop

 

Alle verzamelde informatie tijdens het neurologisch consult leidt tot een diagnostisch plan en behandeling en het inschatten van de vooruitzichten voor uw dier. Door de neuroloog wordt vervolgens overlegd met doorverwijzende dierenarts/huisdierenarts om de verdere praktische aanpak te plannen. Dit alles met de grootste zorg en toewijding waarbij het welzijn van uw dier centraal staat!

Vet-MR Grande

 

Indien na grondig overleg uw dier een MRI-scan dient te ondergaan, dan is het essentieel om de juiste regio te scannen. Een MRI onderzoek is tijdsrovend. Daarom kan men niet het volledige dier scannen. Een voorafgaand neurologisch onderzoek is daarom belangrijk. Bovendien helpt dit neurologisch onderzoek om het belang van de MRI-afwijkingen die we vaststellen op de scan te gaan inschatten.

Uiteraard bestaat eveneens de mogelijkheid dat uw eigen dierenarts voldoende neurologische ervaring bezit om ons deze informatie te bezorgen en dat u rechtstreeks voor een MRI scan wordt doorgestuurd.

Indicaties voor een neurologisch onderzoek

Enkele voorbeelden van frequent voorkomende neurologische symptomen bij kleine huisdieren:

  • epilepsie
  • abnormaal bewustzijn
  • blindheid
  • abnormaal gedrag
  • uitval van bepaalde hersenzenuwen bvb afhangende lip en oor, openhangende muil, verlamming tong, slikproblemen, ongelijke pupillen
  • evenwichtsstoornissen
  • rugpijn, nekpijn
  • slepen met de poten (1 poot, achterpoten, 4 poten)
  • door de poten zakken
  • verlammingurinaire en/of faecale incontinentie

Epilepsie is één van de meest voorkomende chronische neurologische aandoeningen bij kleine huisdieren. Bij onze neuroloog kan u op vrijdag ook terecht voor een gerichte epilepsie consultatie waarbij zal bepaald worden of uw dier aan epilepsie lijdt, wat de oorzaak hiervan is en welke therapie best wordt ingesteld.